تازه های فروشگاه آکادمی
دیابت (آشنایی، پیشگیری، کنترل)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
دیابت نوع یک به زبان ساده

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ورزش و سلامتی

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • پرفروش‌ها
پرفروش
دیابت (آشنایی، پیشگیری، کنترل)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
دیابت نوع یک به زبان ساده

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • جدیدترین‌ها
جدید
جدید
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

150,000 ریال

پیشنهاد‌های ویژه فروشگاه آکادمی