تازه های فروشگاه آکادمی
دیابت در زندگی روزمره

۲,۵۰۰ ریال ۲,۵۰۰ ریال
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
سی دی لغت نامه زخم

کتاب پیش رو با عنوان " لغت نامه زخم"، این امکان را فراهم می ...

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  • پرفروش‌ها
پرفروش
دیابت در زندگی روزمره

۲,۵۰۰ ریال ۲,۵۰۰ ریال
پرفروش
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
پرفروش
اصول مراقبت از پای دیابتی

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
ABI

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
  • جدیدترین‌ها
جدید
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

50,000 ریال
جدید
سی دی لغت نامه زخم

کتاب پیش رو با عنوان " لغت نامه زخم"، این امکان را...

100,000 ریال

پیشنهاد‌های ویژه فروشگاه آکادمی