تازه های فروشگاه آکادمی
دیابت در زندگی روزمره

۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۰۰۰ ریال
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • پرفروش‌ها
پرفروش
دیابت در زندگی روزمره

۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
اصول مراقبت از پای دیابتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • جدیدترین‌ها
جدید
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

150,000 ریال

پیشنهاد‌های ویژه فروشگاه آکادمی