تازه های فروشگاه آکادمی
مدیریت پای دیابتی

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تشخیص و درمان زخم های وریدی

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
دیابت در زندگی روزمره

۲,۵۰۰ ریال ۲,۵۰۰ ریال
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
سی دی لغت نامه زخم

کتاب پیش رو با عنوان " لغت نامه زخم"، این امکان را فراهم می ...

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  • پرفروش‌ها
پرفروش
مدیریت پای دیابتی

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
تشخیص و درمان زخم های وریدی

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
دیابت در زندگی روزمره

۲,۵۰۰ ریال ۲,۵۰۰ ریال
پرفروش
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
پرفروش
اصول مراقبت از پای دیابتی

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
ABI

۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
انسولین

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
چاقی

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
تغذیه

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
روزه داری و سلامت

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
دیابت در گروه های سنی مختلف

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
راهنمایی تصمیم گیری بهتر

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
فعالیت بدنی

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
101 نکته مراقبت از پا در افراد دیابتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
آماده سازی بستر زخم

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  • جدیدترین‌ها
جدید
جدید
دبریدمان

آموزش تخصصی دبریدمان به پرستاران

50,000 ریال
جدید
سی دی لغت نامه زخم

کتاب پیش رو با عنوان " لغت نامه زخم"، این امکان را...

100,000 ریال
جدید
ABI

50,000 ریال
جدید
انسولین

200,000 ریال
جدید
چاقی

200,000 ریال
جدید
جدید
تغذیه

200,000 ریال
جدید
فعالیت بدنی

200,000 ریال
جدید
ارزیابی زخم

200,000 ریال
جدید

پیشنهاد‌های ویژه فروشگاه آکادمی