EN

دوره جامع مدیریت پا

مرکز تحقیقات دیابت در تعامل با واحد آموزش پژوهشکده علوم غدد ومتابولیسم دومین دوره جامع آموزش نظری و عملی دیابت ویژه پزشکان و متخصصین داخلی را با هدف ارتقاء سطح علمی پزشکان در خرداد ماه 1390 در پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار نمود. این دوره با حضور اساتید با سابقه علوم غدد، محققین مرکز و دیگر متخصصین علاقمند در زمینه دیابت برگزار شد. از موارد مطرح شده در این دوره می توان کلیات دیابت هیپرتانسیون، سندرم متابولیک، دیس لیپدمی، تغذیه، عوارض دیابت، پای دیابتی، دیابت بارداری، درمان های دیابت، اورژانس های دیابت را برشمرد. در کنار مطالب تئوری ویزیت بیماران بخش غدد، حضور در درمانگاه دیابت وبیماریهای متابولیک،کلینیک پای-دیابتی نیز یه شرکت کنندگان این دوره امکان آشنایی بیشتر با مباحث علمی در این زمینه داده شد. در انتهای دوره پس از برگزاری آزمون نهایی به شرکت کنندگان گواهی شرکت در برنامه با امتیاز باز آموزی اهدا شد.