EN

کارگاه های آموزشی

 

هشتمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت مرکز تحقیقات دیابت، گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در آکادمی دیابت ایران در تاریخ 8 اسفند ماه 1397 برگزار شد. هدف از برگزاری ششمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است. 

۱۳۹۷/۱۲/۱۱

هفتمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت مرکز تحقیقات دیابت، گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در آکادمی دیابت ایران در تاریخ 22 آبان ماه 1397 برگزار شد. هدف از برگزاری ششمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است. 

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

ششمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت مرکز تحقیقات دیابت، گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در آکادمی دیابت ایران در تاریخ 26 مهر ماه 1397 برگزار شد. هدف از برگزاری ششمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است. 

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

پنجمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت مرکز تحقیقات دیابت، گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ 7 شهریورماه 1397 برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۶/۰۷

چهارمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت مرکز تحقیقات دیابت، گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ 11 مرداد ماه 1397 برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

به همت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 21 تیر ماه 1397 سومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

دومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت مرکز تحقیقات دیابت، گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر تاریخ 30 خرداد ماه 1397 برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

اولین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت گروه تحقیقاتی پای دیابتی و آکادمی دیابت ایران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۲/۰۶