EN
تعداد بازدید : 72 - تاریخ خبر : پنج شنبه 21 تیر 1397 - 11:43  
سومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی- همدان

به همت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 21 تیر ماه 1397 سومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی برگزار شد.

هدف از برگزاری دومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است.

اهداف یادگیری:

الف) دانش نظری


  • آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی 
  • غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی 
  • توصیف راهکار های کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به پای دیابتی 
  • چگونگی به کارگیری راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی به منظور ارائه بهترین مراقبت 
  •  نقش پرستار در مراقبت از پای دیابتی 
  •  تدوین برنامه مراقبت پرستاری پای دیابتی

ب) مهارتهای حرفه ای/عملی


  •  آشنایی با روش های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی و بالینی 
  •  آشنایی با راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی 
  • آشنایی با راهکار های آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان