EN

ABCIXIMAB

مشخصات ABCIXIMAB

پیوست
طبقه بندی فارماکولوژیک:
ضد تجمع پلاکتی
طبقه بندی درمانی:
مهارکننده تجمع پلاکت ها
طبقه بندی مصرف در حاملگی:
C
فرآورده های ژنریک ایران:
Injection: 2mg/ml
توضیحات:
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری از بروز اختلالات ایسکمیک قبی در بیماران پر خطر و جلوگیری کوتاه مدت از انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به آنژین ناپایداری که به درمان های رایج پاسخ نداده اند مصرف می شود. ‏