EN

ANTHOCYANOSIDEA

مشخصات ANTHOCYANOSIDEA

پیوست
طبقه بندی فارماکولوژیک:
ترکیب آنتوسیانوزید و بتا-کاروتن
طبقه بندی درمانی:
درمان کننده اختلالات عروقی
فرآورده های ژنریک ایران:
Myritillus anthocyanosides 100 mg and Beta-Caroten 5 mg
توضیحات:
موارد مصرف: این دارو در درمان بیماری وریدی – لنفاوی، ادم و اختلالات ناشی از شکنندی مویرگ های پوستی مصرف می شود.