EN

پیام ریاست

جناب آقای دکتر لاریجانی تصریح کرد: آکادمی دیابت متعهد به بهبود سلامت بیماران در معرض خطر جامعه و افزایش دانش متخصصان مراقبت های بهداشتی از طریق تحقیق، آموزش و حمایت از آن است. همچنین، به عنوان نهاد پیشرو در ارائه آموزش و پژوهش در حیطه دیابت، آکادمی دیابت مستقر در پژوهشگاه متعهد است تا شواهد علمی تولید شده را جهت سیاست گذاری در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.

آکادمی دیابت با ایجاد بستری برای فعالیت های در سطح ملی و بین المللی موجب تقویت پژوهش و آموزش در حوزه دیابت خواهد شد، همچنین دکتر لاریجانی با اشاره به همکاری بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با بنیاد پایش بیماری دیابت ایتالیا افزود: بر اساس طبق تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد طرفین در راستای ایجاد یک شبکه گسترده برای توسعه طرح های جلوگیری و درمان بیماری دیابت همکاری می کنند، طبق این تفاهم نامه دو طرف ضمن اتخاذ یک رویکرد نظام مند جهت مدیریت و گردآوری داده ها، در حوزه های مختلف مرتبط با دیابت اعم از ارائه آموزش در زمینه دیابت و انجام پژوهش های بالینی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.